Škola Montessori Pastviny, z.s.
(zapsaný spolek založený rodiči dětí)


Montessori třída potřebuje mimo jiné také pravidelnou a spolehlivou pomoc rodičů. Proto rodiče žáků založili spolek (dle původní legislativy občanské sdružení) Škola Montessori Pastviny, jehož cílem je zejména materiální, finanční a organizační podpora plnohodnotné výuky v rámci Montessori pedagogiky.

Činnosti spolku:
Finanční dary - pravidelně přispíváme do fondu spolku, finance jsou pak čerpány na mzdy asistentů pedagogů, nákup a výrobu výukových pomůcek, volnočasové aktivity.

Pomoc při výrobě výukových pomůcek

Asistence při školních aktivitách.

Spolupráce při setkávání rodičů s pedagogy na vzdělávacích akcích. 

Organizační zajištění mimoškolních akcí pro rodiny dětí z Montessori třídy.  Na společných setkáních mají možnost všichni zúčastnění se navzájem blíže seznámit a společně strávit příjemné chvíle. Společné akce jsou také příležitostí, kdy se můžeme poznat s rodinami dětí, které budou třídu Montessori navštěvovat až v následujícím školním roce. 

Číslo účtu spolku:
21 02 569 504/2010 (při platbách uvádějte jako variabilní symbol 2023 a do poznámky jméno dítěte) 

Kontakt na spolek: spolek@montessori-pastviny.cz

Rodičovské kruhy

Naši činnost organizujeme v rámci tzv. kruhů - party lidí, kteří mají společný zájem pomoct v dané oblasti. Každý kruh má svého vedoucího, který je komunikační spojkou mezi rodiči, vedením spolku a školou. 

Pomáhá udržovat a rozvíjet školní Montessori zahradu. 

Organizuje akce, při kterých se děti a rodiče mohou potkat mimo školu.

Zabývá se výrobou, údržbou a opravami pomůcek. 

Nově vznikající kruh zprostředkovávající tok informací v rámci spolku i navenek.

Pomáhá při organizaci akcí druhého stupně, snaží se o jeho rozvoj. 

How to design a site - Click now