Škola Montessori Pastviny, z.s.
(zapsaný spolek založený rodiči dětí)


Montessori třída potřebuje mimo jiné také pravidelnou a spolehlivou pomoc rodičů. Proto rodiče žáků založili spolek (dle původní legislativy občanské sdružení) Škola Montessori Pastviny, jehož cílem je zejména materiální, finanční a organizační podpora plnohodnotné výuky v rámci Montessori pedagogiky.

Činnosti spolku:
Finanční dary - pravidelně přispíváme do fondu spolku, finance jsou pak čerpány na mzdy asistentů pedagogů, nákup a výrobu výukových pomůcek, volnočasové aktivity.

Pomoc při výrobě výukových pomůcek

Asistence při školních aktivitách.

Spolupráce při setkávání rodičů s pedagogy na vzdělávacích akcích. 

Organizační zajištění mimoškolních akcí pro rodiny dětí z Montessori třídy.  Na společných setkáních mají možnost všichni zúčastnění se navzájem blíže seznámit a společně strávit příjemné chvíle. Společné akce jsou také příležitostí, kdy se můžeme poznat s rodinami dětí, které budou třídu Montessori navštěvovat až v následujícím školním roce. 

Číslo účtu spolku:
348 131 7001/5500 (při platbách uvádějte jako variabilní symbol datum narození dítěte a do poznámky jméno dítěte) 

Kontakt na spolek: spolek@montessori-pastviny.eu

Made with Mobirise builder